Ville du komma till Fagersta kommuns webbplats?

Du är just nu inne på Fagersta kommuns platsvarumärkessida.
Klicka här för att komma till kommunens webbplats.

Älska Fagersta-logga

Aktivitetslogotyper

Så använder du logotypen

Så fungerar vårt platsvarumärke

En tydlig grafisk profil är en viktig del i allt kommunikativt arbete. Det blir allt viktigare att skilja ut sig från mängden och att kunna kommunicera sina kärnvärden tydligt och visuellt.

Fagerstas platsvarumärke ska användas för att på ett enhetligt sätt marknadsföra och kommunicera platsen Fagersta som en plats att bo, verka, leva och besöka. Det nya varumärket ska förmedla vad Fagersta har att erbjuda.

Platsvarumärket Fagersta är ett paraply, under vilket varje företag och organisation fortsätter att bygga sina respektive varumärken och använda sina egna budskap med inspiration från detta paraply. Ett konsekvent och samman­hållet visuellt uttryck bidrar till enhetlighet och stärker varumärket Fagersta.

Den grafiska profilen ska alltid följas när vi kommunicerar i ord och bild. Genom att följa den grafiska profilen skapar vi en tydlig kommunikation. Vi får en gemensam, varm, öppen och trovärdig röst.

Den grafiska manualen beskriver och visar hur den grafiska profilen ser ut. Den innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur den grafiska profilen ska användas.

Vår logotyp

En logotyp är en grafisk bild som representerar ett varumärke. Logotypen är en mycket viktig identitetsbärare och ofta är den det första intrycket omvärlden får.

För Fagersta ville vi ta fram en logotyp som utstrålar värme. Som visar på närheten till naturen, närheten i samhället och närheten mellan människor. En logotyp som känns modern men inte trendig. En logotyp som kan fungera tillsammans med andra varumärken i många olika delar av kommunikativt arbetet.

Logotypen finns i tre varianter, med ordbilden i grönt, vitt och svart så att man kan välja den variant som passar bäst med bakgrunden. Hjärtat är alltid ljusgrönt.

Logotypens form får inte ändras eller manipuleras på något sätt.

Observera att det i vissa få undantagsfall där vi annars inte skulle kunna ha med platsvsarumärkets logotyp så kan hjärtat få vara vitt eller svart.

Fagersta kommuns logga

Aktivitetslogotyper

Fagerstas logotyp kompletteras med ett antal aktivitetslogotyper som man kan använda för att förstärka sitt budskap. Här nedan följer några exempel.

Fagersta kommuns logga
Fagersta kommuns logga
Fagersta kommuns logga
Fagersta kommuns logga
Fagersta kommuns logga

Så använder du logotypen

För att logotypen ska vara tydlig och läsbar, ska den alltid omges av en text- och objektfri yta - frizonen. Regeln anger ett minimum. Ju större de fria ytorna är, desto starkare blir logotypens visuella intryck. Var alltid mer generös med den fria ytan där det är möjligt.

Det är viktigt att logotypen är läslig och den får därför inte vara mindre än 25 millimeter bred i tryckt form. När det finns med en aktivitetsrad är den minsta storleken 35 millimeter.

Fagersta kommuns logga

Vår film om livet i Fagersta

Frågor, idéer eller funderingar?

Har du frågor om logoypen eller användandet av den? Eller vill du skapa en ny aktivitetslogotyp?Om du vill ha återkoppling på ditt meddelande.


Kontakt

Kommunikationsenheten
Fagersta kommun
0223-442 87, 0223-448 86
kommunikation@fagersta.se